“Ο κήπος της Εδεμ”
EVENT & FLOWER DESIGNER

Γιώργος & Δήμητρα
Elegant γάμος με θέμα την Ελιά